MUQADDAMAH FIQH STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA ARAB

Dublin Core

Title

MUQADDAMAH FIQH STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA ARAB

Subject

MUQADDAMAH FIQH STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA ARAB

Description

Buku Muqaddimah Fiqh Strategi Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Arab ini merupakan kumpulan materi perkuliahan pembelajaran bahasa Arab yang penulis berikan kepada mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ilyas Ya’kub Balai Selasa Painan Pesisir Selatan. Ia juga merupakan sebagai buah pengalaman penulis dari me-ngajar pada program bahasa Arab Intensif yang diselengga-rakan di IAIN Imam Bonjol Padang. Bahkan Ia merupakan hasil pengalaman penulis sebagai insruktur, nara sumber pemakalah dan pembimbing di berbagai seminar, loka karya, work shop, diklat dan pelatihan yang pernah dilaksanakan untuk guru-guru bahasa Arab di sekolah agama ; Sekolah Dasar, Madrasah Tsnawiyah maupun Madrasah Aliyah dan sekolah umum ; Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) dan Sekolah Menengah Umum ( SMU ). baik di tingkat Kabu-paten, Kota mau pun Propinsi.

Creator

Zainul Arifin

Publisher

Penerbit HAYFA
PADANG 2009
ISBN: 978-602-8372-12-6

Format

PDF

Language

Bahasa indonesia

Type

e-book