Browse Items (16 total)

  • Collection: Jurnal ilmiah

cover dan daftar isi.pdf
Peradaban Islam telah melahirkan ramai filosof sekaligus saintis yang hebat dan terkenal dalam bidang masing-masing. al-Razi merupakan salah seorang ilmuan dalam Dunia Islam, dan mempunyai pengaruh yang besar kepada sains dan perubatan Eropah.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2